Uvjeti korištenja

 

OPG AndraševićDotrščinska ulica 17, Zagreb 10040 (u daljnjem tekstu OPG Andrašević), želi vam dobrodošlicu na našu web stranicu . Ovom prilikom željeli bismo Vas uputiti na Uvjete korištenja naše web stranice te na Zaštitu osobnih podataka. OPG Andrašević ozbiljno i savjesno pristupa zaštiti osobnih podataka koje zaprima od svojih Kupaca, kao i primjeni autorskih prava na predmetnu stranicu.

Uvjeti korištenja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja Internet stranice OPG Andrašević pravila su i odredbe kojih su se dužni pridržavati svi korisnici naše web stranice. Ukoliko nastavite s korištenjem predmetne stranice, smatrat će se da ste pristali na sljedeće pravne uvjete. Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe OPG Andrašević web stranice. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne web stranice ili u vezi s njom, nadležni su isključivo hrvatski sudovi. Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo vas obratite se na  adresu opg.andrasevic@gmail.com . Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da vaše naknadno korištenje web stranice predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. OPG Andrašević neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

 • Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada OPG Andrašević. Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije sadržaja, dizajna ili podloge web stranica   pojedinačnih dijelova i elemenata predmetne stranice, logotipa bez izričitog pismenog odobrenja OPG Andrašević.
 • Sve informacije dostupne na web stranici isključivo su vlasništvo OPG Andrašević i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih predmetnih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.
 • Informacije koje OPG Andrašević objavljuje na svojoj web stranici smatraju se točnim i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Do zakonom predviđenih ograničenja, OPG Andrašević neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na predmetnoj stranici.
 • Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti OPG Andrašević za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s predmetnih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
 • Prilikom posjeta web stranici vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlaštene osobe, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Više o ovom dijelu možete pročitati u tekstu Zaštita osobnih podataka.
 • Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te OPG Andrašević ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj ili marketing naših proizvoda sadržanih u takvim porukama.
 • Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na web stranicama isključivo su vlasništvo OPG Andrašević ili autora materijala koji je za upotrebu istih dao dozvolu. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na predmetnim stranicama pripada OPG Andrašević. Sva prava su pridržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smiju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje OPG Andrašević ili autora materijala. Drugačija upotreba materijala s predmetne stranice nije dopuštena. Korištenjem materijala s predmetne stranice, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.
 • Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici.
 • OPG Andrašević se odriče svake odgovornosti vezane na materijale dostavljene od strane trećih osoba. Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.
 • Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. OPG Andrašević zadržava pravo da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Zaštita osobnih podataka

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka
  OPG Andrašević prikuplja osobne podatke posjetilaca web stranice kako bi im mogao slati obavijesti vezane uz naše usluge, kao i radi uspostave i održavanja poslovne suradnje. Osobni podaci prikupljaju se putem obrasca za prijavu za dobivanje obavijesti putem elektroničke pošte (e-mail) odnosno prilikom on-line registracije (popunjavanjem obrasca za dobivanje obavijesti), naručivanja proizvoda ili slanja upita. Posjetitelji web stranice slažu se i daju pristanak na spomenuti način prikupljanja podataka, a koji je u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Prikupljeni osobni podaci obrađuju se ovisno o svrsi za koju su dani, čuvaju se u bazi podataka, za koju je odgovoran primatelj podataka – voditelj zbirke osobnih podataka OPG Andrašević i zaštićeni su od prosljeđivanja trećim osobama koje nisu ovlaštene od strane OPG Andrašević za korištenje podataka.
 • Pravo na ispravak i obavještavanje o obradi podataka i opoziv pristanka za obradu osobnih podataka
  Svi posjetitelji imaju pravo provjeriti, ispraviti, dopuniti, ažurirati ili brisati podatke koje u vezi njih čuva voditelj zbirke osobnih podataka OPG Andrašević. U tu svrhu dovoljno je poslati e-mail na adresu navedenu na kontakt stranici ili putem kontakt obrasca. Posjetitelj web stranice ima pravo zatražiti od voditelja zbirke osobnih podataka da ga istinito i potpuno obavijesti o obradi osobnih podatka, izvršiti uvid u prikupljene podatke koji se na njega odnose, kopirati ih, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Svaki korisnik stranice ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka iz naše zbirke osobnih podataka kontaktom na adresu opg.andrasevic@gmail-com. U slučaju reklamne email poruke  (newsletter), svoje osobne podatke brišete sami jednostavnim klikom na link “Odjava” u dnu email poruke.
 • Korištenje podataka
  Zaprimljeni osobni podaci koriste se isključivo u svrhu za koju ste ih kao korisnik i unijeli. Adresa i kontakt broj telefona koriste se isključivo za dostavu naručenih proizvoda, dok se email adresa koristi isključivo za komunikaciju s korisnikom i/ili povremeno slanje promotivnih email poruka (newsletter), ali samo u slučaju kad od korisnika za isto imamo odobrenje.
 • Čuvanje podataka
  Zaprimljeni osobni podaci čuvaju se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Zaštita podataka
  OPG Andrašević kao primatelj osobnih podataka posjetitelja web stranice, poduzima tehničke, administrativne i organizacijske mjere sigurnosti kako bi se zaštitili zaprimljeni podaci od nenamjernih ili namjernih zloupotreba, gubitka, uništavanja, promjena ili pristupa neovlaštenih osoba. Prilikom registracije podataka na web stranici, podaci se prosljeđuju u kodiranom obliku kako bi se spriječila njihova upotreba od strane neovlaštenih trećih osoba. Zaštita podataka kontinuirano se usklađuje s aktualnim tehničkim dostignućima kako bi se pružila odgovarajuća sigurnost.